Okna PVC

Okna PCV są bardzo szczelne, trwałe i łatwe w utrzymaniu. Gwarantują doskonałą termoizolację oraz zapewniają dobrą izolację akustyczną.

Stosowane komponenty

  • Aluplast IDEAL 7000

    Synergicznie wykorzystanie właściwości profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili o wartości Uf=1,1-1,0 W/m2K w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna.

  • Aluplast IDEAL 4000

    Najnowocześniejsza technika z najwyższym komfortem mieszkania. Mocna konstrukcja profili o głębokości 70-85 mm oraz duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne i umożliwiają wykonanie okien o dużych gabarytach. Wielokomorowa budowa zapewnia natomiast wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną.